FASTIGHETSRÄTT LUND

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND SEDAN 1994

Kännedom om dina rättigheter

Advokatbolaget Claes Blåe i Lund har mångårig erfarenhet av fastighetsrätt och alla dess delar före under och efter ett köp. 

DOLDA FEL

Fastighetsköpet kan ibland medföra dolda fel, det vill säga fel som inte är förväntade eller upptäckbara utan utgör just dolt fel. Ett dolt fel kan uppträda efter flera år och ofta behöver köparen anlita en duktig besiktningsman för att helt kunna utreda felet. En säljare ansvarar för ett dolt fel även om säljaren inte kände till det.

NEDSÄTTNING AV KÖPESKILLINGEN

I det fall en inköpt fastighet skulle vara drabbad av ett fel kan köparen begära en nedsättning av köpeskillingen, det vill säga ett avdrag på det köparen har betalt för fastigheten. Storleken av nedsättningen av köpeskillingen beror naturligtvis på hur mycket de nödvändiga och skäliga åtgärdandekostnaderna uppgår till. I många fall kan köpare och säljare och köpare komma överens om kostnaderna och slippa gå till domstol.

Skadestånd

Både säljare och köpare kan vara berättigade till skadestånd i en fastighetsaffär. Säljaren kan bli skadeståndskyldig till exempel för fel i fastighet och köparen kan bli skadeståndsskyldig till exempel för att han inte betalar köpeskillingen i tid.