AFFÄRSJURIDIK LUND

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND SEDAN 1994

Få hjälp med affärsjuridik

Advokatbolaget Claes Blåe i Lund har sedan år 1994 handlagt olika typer av affärsjuridik. Affärsjuridik är ett omfattande rättsområde som främst innefattar ekonomiska transaktioner mellan fysiska och/eller juridiska personer.

 

AVTAL

Kompetensen omfattar upprättande av avtal i olika former och det finns en stor mängd rättshandlingar som man fäster på papper och vid avtalsskrivning gäller att kunna blicka framåt i tiden för att i avtalet kunna förutse de situationer som kan uppkomma mellan parterna i ett senare skede.

 

FORDRAN

Sedan länge är rätten till fordran ett omfattande rättsområde i stort och smått. Ofta finns bara muntliga avtal om fordran och klienten hamnar då i ett bevisläge där huvudregeln är att den som påstår något har att bevisa det. Följden av detta är bland annat att i det fall ord står mot ord faller fordran.

 

Försäkring

Försäkringssektorn omsätter miljarder kronor årligen i Sverige. Många tvister har sin början i en försäkring. Försäkringsbolagen har ofta egna juridiska avdelningar för att behandla krav med grund i försäkring och de har då ett stort försteg jämfört med försäkringstagaren som inte är juridiskt insatt i förhållandena. Det hjälper då att ha en försäkringskunnig advokat på sin sida eftersom försäkringsjuridiken kan sägas vara en speciell nisch inom juridiken. I de flesta fall finns en försäkring som tar hand om advokatkostnader.