ADVOKATBYRÅ I LUND

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND SEDAN 1994

Om byrån

Välkommen till Advokatbolaget Claes Blåe i Lund. Vi hjälper våra klienter med fastighetsrätt, brottmål, affärsjuridik, rätt till skadestånd inom och utom avtal m.m.

ADVOKATKOSTNAD

Många tvekar för att kontakta advokat eftersom det kostar pengar, och en advokatkostnad kan avskräcka. När det gäller tvistemål, det vill säga främst ärenden om pengar eller familjemål, skall advokaten och klienten vara ense om vilket arvode advokaten skall erhålla, till exempel genom en angiven timpenning. I brottmål betalar staten en fast timtaxa som indexregleras i förhållande till gällande basbelopp. En tingsrätt kan pröva skäligheten i en advokatkostnad.

RÄTTSSKYDD

Advokatbolaget Claes Blåe i Lund ombesörjer sedan många år en smidig hantering av rättsskydd. Det innebär att advokatbolaget skriver till det försäkringsbolag som enligt sina villkor i hem/villa försäkringen skall betala pengar till advokatkostnad eller till exempel en kostnad för ett besiktningsprotokoll vid fel i fastighet. I ansökan framgår bakgrunden till ärendet samt det som försäkringsbolaget behöver veta för att starta rättsskydd för att godkänna rättsskydd från dag ett. Det finns några stora aktörer inom området rättsskydd och de är vanligtvis tillmötesgående mot sina försäkringstagare.

RÄTTSHJÄLP

I det fall det inte finns någon försäkring för rättsskydd kan en statlig rättshjälp träda in och ersätta advokatkostnad med mera. En rättshjälp är behovsprövad efter inkomst och andra personliga ekonomiska aspekter. Advokatbolaget har blanketter för sökande av rättshjälp och bistår klienten så att nödvändiga uppgifter framgår och därmed kan rättshjälp ofta beviljas.

RÅDGIVNING

Ring eller maila gärna för en kostnadsfri rådgivning inom denna sidas verksamhetsområden.

 

LILLA FISKAREGATAN 16
222 22 LUND

Hitta oss

Vi finns mitt i centrala Lund! Från Stortorget går du längs med Lilla Fiskaregatan mot Bantorget. Vi finns på nummer 16.