ADVOKAT I LUND

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND SEDAN 1994

ADVOKATBYRÅ I LUND MED LÅNG ERFARENHET INOM JURIDISK RÅDGIVNING

Välkommen till Advokatbolaget Claes Blåe i Lund. Vi är en advokatbyrå med lång erfarenhet inom juridisk rådgivning. Vi hjälper våra klienter med fastighetsrätt, brottmål, affärsjuridik, rätt till skadestånd m.m. Advokatbolaget Claes Blåe är etablerat i Lund sedan år 1994. Din advokat i Lund.

ANOR FRÅN 1900-TALET

Som en sedan länge verksam advokatbyrå i Lund har vi förmånen att tillhandahålla juridiska tjänster för främst konsumenter, bland annat inom  fastighetsrätt  och angränsande juridik samt brottmål som en försvarare -och målsägandebiträde.  Eftersom vi är en advokatbyrå i Lund är vi centralt placerade i Skåne och kan därmed betjäna klienter inom Skåne och angränsande distrikt. Din advokat i Lund.

KONTAKTNÄT

Som en advokatbyrå i Lund har vi självklart upparbetade kontakter med vår granne Danmark, och en del uppdrag kommer löpande därifrån. Vår advokatbyrå i Lund har har även ett stort nätverk med andra advokatbyråer i Sverige som är verksamma inom samma områden som vi är, och det förmedlas därmed många ärenden mellan landsändarna. Din advokat i Lund.

Claes Blåe Advokat AB en advokatbyrå i Lund, kunskapens stad.

LILLA FISKAREGATAN 16
222 22 LUND

FASTIGHETSRÄTT OCH BOSTADSRÄTT

Sedan 1994 har vi handlagt fastighetsrätt i form av dolda fel i hus och nedsättning av köpeskillingen och utfående av skadestånd. Claes Blåe har tidigare under flera år verkat som sakkunnig i Sydsvenska Dagbladet rörande fastighetsrätt och bostadsrätt. Din advokat i Lund.

AFFÄRSJURIDIK

Advokatbolaget Claes Blåe bistår er med affärsjuridik i form biträde vid tvister om betalning, fordringarsamt avtal och inte minst avseende ersättning från försäkringsbolag och skadeersättning till brottsoffer. Din advokat i Lund.

ADVOKATKOSTNAD

Advokatbolaget Claes Blåe ombesörjer sedan många år frågan om advokatkostnad genom en professionell hantering av rättsskydd och rättshjälp. Din advokat i Lund.

ADVOKATSAMFUNDET

Advokatbolaget Claes Blåe står som alla advokatbolag under tillsyn av advokatsamfundet vilket borgar för en professionell hantering av muntliga kontakter, korrespondens samt vidhängande tystnadsplikt. En advokat agerar under absolut sekretess i förhållande till klient. Advokatbolaget Claes Blåe håller strikt på etik med grund i advokatsamfundets etiska regler. Din advokat i Lund.

BAKGRUND

  • Född 1956

JURIDIK- ENGELSKA- OCH PSYKOLOGISTUDIER VID:

  • Göteborgs universitet
  • Uppsala universitet
  • Lunds Universitet
  • Jur kand 1989

ERFARENHET

  • Tingstjänst i Trelleborg 1989 – 1991
  • Advokatfirman Dunér 1991 – 1996
  • Advokatfirman Glimstedt 1996 – 2003
  • Advokatfirman Alfredson, Gårder och Sandberg 2003 – 2012
  • Advokatbolaget Claes Blåe 2012 – fortfarande

KURIOSA:

Är dubbad riddare (by devotion 2007) i den mlitära orden Militare Ordine Collare under Kungahuset av Aragonien, Mallorca och Scicilien samt riddare (by devotion 1999) av republiken San Salvador.

Grön basker Norrlandsjägarna 1978. Blå basker FN Cypern 1983.

ADVOKATKOSTNAD

Många tvekar för att kontakta advokat eftersom det kostar pengar, och en advokatkostnad kan avskräcka. När det gäller tvistemål, det vill säga främst ärenden om pengar eller familjemål, skall advokaten och klienten vara ense om vilket arvode advokaten skall erhålla, till exempel genom en angiven timpenning. I brottmål betalar staten en fast timtaxa som indexregleras i förhållande till gällande basbelopp. En tingsrätt kan pröva skäligheten i en advokatkostnad.

RÄTTSSKYDD

Advokatbolaget Claes Blåe i Lund ombesörjer sedan många år en smidig hantering av rättsskydd. Det innebär att advokatbolaget skriver till det försäkringsbolag som enligt sina villkor i hem/villa försäkringen skall betala pengar till advokatkostnad eller till exempel en kostnad för ett besiktningsprotokoll vid fel i fastighet. I ansökan framgår bakgrunden till ärendet samt det som försäkringsbolaget behöver veta för att starta rättsskydd för att godkänna rättsskydd från dag ett. Det finns några stora aktörer inom området rättsskydd och de är vanligtvis tillmötesgående mot sina försäkringstagare.

RÄTTSHJÄLP

I det fall det inte finns någon försäkring för rättsskydd kan en statlig rättshjälp träda in och ersätta advokatkostnad med mera. En rättshjälp är behovsprövad efter inkomst och andra personliga ekonomiska aspekter. Advokatbolaget har blanketter för sökande av rättshjälp och bistår klienten så att nödvändiga uppgifter framgår och därmed kan rättshjälp ofta beviljas.

RÅDGIVNING

Ring eller maila gärna för en kostnadsfri rådgivning inom denna sidas verksamhetsområden.