Advokat i Lund

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1994

advokatsamfundet
moc terra nordica

Juridisk rådgivning

Advokatbolaget Claes Blåe är etablerat i Lund sedan år 1994

Fastighetsrätt och bostadsrätt

Sedan 1994 har vi handlagt fastighetsrätt i form av dolda fel i hus och nedsättning av köpeskillingen och utfående av skadestånd.
Claes Blåe har tidigare under flera år verkat som sakkunnig i Sydsvenska Dagbladet rörande fastighetsrätt och bostadsrätt.

Affärsjuridik

Advokatbolaget Claes Blåe bistår er med affärsjuridik i form biträde vid tvister om betalning, fordringarsamt avtal och inte minst avseende ersättning från försäkringsbolag och skadeersättning till brottsoffer.

Brottmål

Advokatbolaget Claes Blåe är även verksamt inom brottmål med offentliga försvar samt målsägandebiträde jämte särskild företrädare för barn och skadestånd i dessa delar.

Advokatkostnad

Advokatbolaget Claes Blåe ombesörjer sedan många år frågan om advokatkostnad genom en professionell hantering av rättsskydd och rättshjälp.

advokat lund advokat i lund claes blåe

ADVOKATSAMFUNDET

Advokatbolaget Claes Blåe står som alla advokatbolag under tillsyn av advokatsamfundet vilket borgar för en professionell hantering av muntliga kontakter, korrespondens samt vidhängande tystnadsplikt. En advokat agerar under absolut sekretess i förhållande till klient. Advokatbolaget Claes Blåe håller strikt på etik med grund i advokatsamfundets etiska regler.

Bakgrund

Född 1956
Juridik- engelska- och psykologistudier vid:
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Lunds Universitet

Jur kand 1989
Tingstjänst i Trelleborg 1989 – 1991
Advokatfirman Dunér 1991 – 1996
Advokatfirman Glimstedt 1996 – 2003
Advokatfirman Alfredson, Gårder och Sandberg 2003 – 2012
Advokatbolaget Claes Blåe 2012 – fortfarande

Kuriosa: Är dubbad riddare (by devotion 2007) i den mlitära orden Militare Ordine Collare under Kungahuset av Aragonien, Mallorca och Scicilien samt riddare (by devotion 1999) av republiken San Salvador.

Grön basker Norrlandsjägarna 1978. Blå basker FN Cypern 1983.

Terranordica