Advokat i Lund

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1994

Juridisk rådgivning

Advokatbolaget Claes Blåe är etablerat i Lund sedan år 1994 och har sedan dess handlagt fastighetsrätt i form av dolda fel i hus och nedsättning av köpeskillingen och utfående av skadestånd.

Diskutera ditt ärende

Brottmål

Advokatbolaget Claes Blåe är även verksamt inom brottmål med offentliga försvar samt målsägandebiträde jämte särskild företrädare för barn och skadestånd i dessa delar.

Affärsjuridik

Advokatbolaget Claes Blåe bistår er med affärsjuridik i form av upprättande av avtal och delägaravtal samt indrivande av fordran och inte minst ersättning från försäkring och i form av skadestånd.

Advokatkostnad

Advokatbolaget Claes Blåe ombesörjer sedan många år frågan om advokatkostnad genom en professionell hantering av rättsskydd och rättshjälp.

Advokat Claes Blåe

ADVOKATSAMFUNDET

Advokatbolaget Claes Blåe står som alla advokatbolag under tillsyn av advokatsamfundet vilket borgar för en professionell hantering av muntliga kontakter, korrespondens samt vidhängande tystnadsplikt. En advokat agerar under absolut sekretess i förhållande till klient. Advokatbolaget Claes Blåe håller strikt på etik med grund i advokatsamfundets etiska regler.

Se tjänster

Advokatbolaget Claes Blåe

Välkommen till Advokatbolaget Claes Blåe i Lund. Vi hjälper våra klienter med fastighetsrätt, brottmål, affärsjuridik, rätt till skadestånd inom och utom avtal m.m.

Adress

Lilla Fiskaregatan 16

222 22 LUND

Telefon

046-211 01 50
0708-95 01 26

E-post

claes.blae@outlook.com

Professionella hemsidor av: